Az EVA a legelőnyösebb adózási forma

A jelenlegi adójogszabályok szerint Magyarországon az EVA-nál nincs kedvezőbb adózási forma, ha a céges tevékenységekhez alacsony költségek kapcsolódnak.
Számolja ki, hogy megéri az EVA kalkulátor segítségével!

Törvényi háttér

Az EVA-t az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény szabályozza.

Az EVA lényege: bevétel-alapú adózási forma, a működéssel kapcsolatosan esetleg felmerülő költségek nem csökkentik a fizetendő adó mértékét. Az EVA megfizetésével az adóalanyok mentesülnek az általános forgalmi adó (27%), a társasági nyereségadó (10%), az osztalék után fizetendő személyi jövedelemadó (16%) és az egészségügyi hozzájárulási járulék (14%, éves felső limit 450 ezer Ft) megfizetésétől.
Az adó mértéke az adóalap 37 %-a, azaz a bruttó bevétel 37%-át kell EVA adóként megfizetni.


Az adóalanyiság választására előírt feltételeknek megfelelő új adózók miden évben a december 1-20-ig tartó időszakban jelentkezhetnek be a törvény hatálya alá.
Az elmúlt években már EVA szabályai szerint adózó alanyoknak nem kell ismételt bejelentést tenniük, EVA alanyiságuk folyamatosan fennáll, mindaddig, míg megfelelnek a törvényben előírt feltételeknek, illetve nem jelzik kilépési szándékukat.

A törvény hatálya alá bejelentkező adózók EVA alanyiság feltételeinek való megfelelését az adatlap benyújtásakor az Állami Adóhatóság vizsgálja meg. Kizáró feltétel lehet, ha az adózó az adatlap benyújtásakor nem rendelkezik belföldi pénzforgalmi bankszámlával, illetve az adóhatóságnál, vámhatóságnál, önkormányzati adóhatóságnál, illetékhivatalnál nyilvántartott adótartozása van.
Az adózónak az EVA alanyiság elfogadását követően megváltozik az adószáma (az adószám 9. számjegye 3-as kódértéket kap).

Az EVA-t csak az Eva-törvényben taxatívan felsorolt alanyok választhatják, akik a következőek:
- az egyéni vállalkozó (az egyéni vállalkozók körébe tartozik a közjegyző, az önálló bírósági végrehajtó, az egyéni szabadalmi ügyvivő, az ügyvéd, a magán-állatorvos, a magán-gyógyszerész, sőt: 2005-től az egyénileg tevékenykedő európai közösségi jogász is, ha a tevékenységet nem ügyvédi társulás tagjaként vagy alkalmazottként végzi);
a közkereseti társaság;
a betéti társaság;
a korlátolt felelősségű társaság;
a szövetkezet és a lakásszövetkezet;
az erdőbirtokossági társulat;
a végrehajtói iroda;
az ügyvédi iroda és közjegyzői iroda;
a szabadalmi ügyvivői iroda

A bevételre vonatkozó kritériumok:
a fentieken túlmenően EVA alany lehet, akinek/aminek a bejelentés évét megelőző adóévben (az adóévet megelőző második adóévben, üzleti évben) - ha előtársasági működésének kezdő napja az adóévet megelőző második naptári évben, utolsó napja pedig az adóévet megelőző naptári évben volt, akkor előtársasági működése adóévében - éves szintre átszámított összes bevétele a bruttó 30 millió forintot nem haladta meg, az adóévet megelőző adóévben (üzleti évben) ésszerűen várható éves szintre átszámított összes bevétele a bruttó 30 millió forintot nem haladja meg.